Ze zbiuoru liczb {0,,,9) i ze zbioru 25 liter utworzono tablice rejestracyjna składajaca sie z 3 liter i 4 cyfr. Na ile sposobów mozna ulozyc tablice tak aby:
a)zadna cyfra sie nie powtarzała
b) zadna litera siue nie powtarzała
c)conajmniej 1 cyfra poowtarzała
d) conajmniej 1 litera sie powtarzała

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T22:39:28+01:00
A) 25*25*25*10*9*8*7 = 78 750 000
b) 25*24*23*10*10*10*10 = 138 000 000
c) przez zdarzenie odwrotne:
wszystkie możliwości: 25*25*25*10*10*10*10 = 3 906 250 000
żadna cyfra się nie powtarza: 78 750 000
3 906 250 000 - 78 750 000 = 3 827 500 000
d)przez zdarzenie odwrotne:
wszystkie możliwości: 3 906 250 000
żadna litera się nie powtarza: 138 000 000
3 906 250 000 - 138 000 000 = 3 768 250 000