Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczyny.

a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczyny ?

b) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestnizyło
37.5% wszystkich dziewczyn z Tęczy. Ile dziewczyn należących do klubu nie brało udziału w zawodach?

c)W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza . Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów . Ilu uczniów startowało w tych zawodach ?

d)Do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile % mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewczyn ?

e) Po sukcesie na zaWODACH liczba członków klubu wzrosła do 84osób . O ile procent wzrosła liczba członków tęczy ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T18:36:08+01:00
A.24/60*100%=40%
b.24 to 100%
37,5%*24=9
24-9=15
c.85%*60=51
17/100x=51
x=51*100/17=300
d.10/100x=24
x=24*100/10=240
20/100x=36
x=36*100/20=180
240+180=420
240-180=60
60/240*100%=25%
więcej o tyle chlopcow
e.24+60=84
24/60*100%=40%
65 2 65
2009-11-11T18:51:09+01:00
A)
60----->100 %
24----->x %
60x=24*100
60x=2400/60
x=40
odp. 40%

b)
37.5%---->x
100%---->24
100x=37,5*24
100x=900/100
x=9
odp. 24-9=15

c)
85%----->x
100%-----> 60
100x=85*60
100x=510/100
x=51

51----->17%
x------>100%
17x=5100/17
x=300

odp 300.

d)
24 ------>10%
x-------->100%
10x=24*100
10x=2400/10
x=240

20%------>36
100%----->x
20x=36*100
20x=3600/20
x=180

180+240=420
odp 420 wszyskich ucznów w szkole


240----->100%
180----->x%
240x=180*100
240x=18000/240
x=75

100-75=25 %
odp mniej o 25%

e)
60------>100%
84------>x%
60x=84*100
60x=8400/60
x=140

100-140=40

odp wzrosła o 40%

33 4 33