Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T08:01:48+01:00
Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Produktywnością ekosystemu nazywamy ilość substancji wyprodukowanej w jednostce czasu lub intensywność magazynowania energii w związkach organicznych.
Produktywność możemy podzielić na:
1. Pierwotną - tempo z jakim producenci przekształcają energię słoneczną w procesie fotosyntezy
2. Wtórną - szybkość, z jaką konsumenci wykorzystają materię i energię producenta do produkcji swojej biomasy

Produktywność ekosystemu zależy od tego, ile organizmów uczestniczy w produkcji ekosystemu, a ile korzysta ze zmagazynowanej energii.

Człowiek wpływa na produktywność danego ekosystemu dostarczając substancji odżywczych, nawozów, karm, które powodują, że organizmy w nim żyjące mają więcej źródeł pokarmu łatwo dostępnego. W ten sposób człowiek wpływa na wzrost produkcji.
Człowiek może także obniżać produktywność ekosystemu przez eliminowanie danego typu organizmu i w ten sposób zabieranie jednego lub więcej typów organizmów, które wpływały na produktywność
1 5 1
2009-11-12T10:07:01+01:00
Produktywność zalezy od aktywnosci producentow ( zwiekszają) oraz konsumentów ( zmniejszają)

człowiek zmienia produktywność poprzez dziaslania gospodarcze zabijajace lub prowadzace do powstania mikroorganizmow
1 4 1