Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:59:53+01:00
Dla jakich liczb całkowitych a i b funkcje y= 2x+b i y= ax + 3 mają to samo miejsce zerowe?
y=0
2x+b=0
2x=-b
x=-b/2

y=0
ax+3=0
ax=-3
x=-3/a

-b/2=-3/a
ba=6
zatem

dla a=1,b=6
dla a=3,b=2
dla a=-1,b=-6
dla a=-3,b=-2
dla a=2,b=3
dla a=-2,b=-3
2009-11-11T19:05:23+01:00
Funkcje moga byc rowne wtedy maja te same miejsca zerowe

2x+b=ax+3
2x-ax=3-b
x=3-b/2-a

Funkcje maja te same miejsca zerowe, dla b=2 i a=1