Przedstaw w formie czasteczkowej,jonowej i jonowej skróconej równania reakcji wodorotlenku potasu z : a) kwasem siarkowym(VI) b)kwasem fosforowym(V)\
a)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym (VI):
Zapis cząsteczkowy: ............
zapis jonowy:..............
zapis skrócony:........

b)Reakcja wodorotlenku potasu z kwasem fosforowym(V)
zapis cząsteczkowy:........
zapis jonowy:...........
zapis jonowy skrócony:.........

1

Odpowiedzi

2009-11-11T18:56:35+01:00
2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H20
2 K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO4²⁻ = 2K⁺ + SO4²⁻ + 2H2O
2OH⁻ + 2H⁺ = 2H2O3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O
3K⁺ + 3Oh⁻ + 3H⁺ + PO4 ³⁻ = 3K⁺ + PO4 ³⁻ + 3H2O
3Oh⁻ + 3H⁺ = 3H2O