Zadanie 10 strona 77 Matematyka 2 Małgorzata Dobrowolska
h)-(x²-xy-z)-(-x²+2xy+2z)=?
g)(a+b-c)-(2a-b+2c)=?
f)-(x²-3x)+(x²+3x)=?
e)(2a-3b)+(4a-b)=?
d)-b³-(b³-b²-b)=?
c)-x²+(x²-x-7)=?
b)-a+(2a-3b-1)=?
a)x+(3x-y²+7)=?
zadanie 14 strona 77 Matematyka 2 Małgorzata Dobrowolska
d) 1-a-[1-(a-1)-2a-(1-3a)]-a-1=?
c)x-[y-(x-y)-x(y-x)]=?
b)-x-[-(1-x)-(x-1)]=?
a)a-[a-(1-a)]=?
oraz zadanie 9 strona 76 Matematyka 2 Małgorzata Dobrowolska
Błagam rozwiążcie to :)

2

Odpowiedzi

2009-11-11T19:10:21+01:00
H). =-x²+xy+z+x²-2xy-2z=-xy-z
g). =a+b+c-2a+b-2c=-a+2b-c
f). =-x²+3x+x²+3x=6x
e). 2a-3b+4a-b=6a-4b
d). -b³-b³+b²+b=-2b³+b²+b
c). -x²+x²-x-7=-x-7
b).-a+2a-3b-1=a-3b-1
a). x+3x-y²+7=4x-y²+7

d). =1-a-[1-a+1-2a-1+3a]-a-1= 1-a-1+a-1+2a+1-3a=-a
c). =x-[y-(x-y)-x(y-x)= x-[y-x+y-xy+x²= x-y+x-y+xy-x²=2x-2y+xy-x²
b). =-x-[-1+x-x+1]=-x+1-x+x-1=x
a). =a-[a-1+a]=a-a+1-a=-a+1
25 2 25
Dziękuję za przykłady z matematyki
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:05:20+01:00
H)=-x²+xy+z+x²-2xy-2z=-xy-z
g)=a+b-c-2a+b-2c=-a+2b-3c
f)=-x²+3x+x²+3x=6x
e)=2a-3b+4a-b=6a-4b
d)=-b³-b³+b²+b=-2b³+b²+b
c)=-x²+x²-x-7=-x-7
b)=-a+2a-3b-1=a-3b-1
a)=x+3x-y²+7=-y²+4x+7

d)=1-a-[1-a+1-2a-1+3a]-a-1=1-a-1+a-1+2a+1-3a-a-1=-2a-1
c)=x-[y-x+y-xy+x²]=x-y+x-y+xy-x²=-x²+xy+2x-2y
b)=-x-[-1+x-x+1]=-x+1-x+x-1=-x
a)=a-[a-1+a]=a-a+1-a=1-a
27 4 27