Wagonik o masie 160 kg. porusza się z prędkością 2 m/s . Dopedza go chłopiec którego masa wynosi 40 kg. i w pedkości 5 m/s wskakuje na niego . Ile będzie wynosić prędkość wagonika z chłopcem . Ile wyniosiłaby ta predkość gdyby chłopiec wskoczył na wagonik biegnąc na przeciwko jego ruchu ?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:25:38+01:00
Skorzystaj z zasady zachowania pędu.
Pęd wagonika p(w)=m(w)*v(w)
p(w)=160*2 (kg*m/s)
Pęd chłopca p(ch)=m(ch)*V(ch)
p(ch)=40*5 (kg*m/s)
Ponieważ zwroty pędów są takie same w pierwszym przypadku sumujemy pędy
p(c)= p(w)+p(ch)
p(c)=320+200 kg*m/s
Chłopiec z wagonikiem miał łączną masę 200 kg i pęd 520 kg*m/s
przekształcając wzór na pęd otrzymujemy v=p/m
stąd v= 520/200 czyli 2,6 m/s.
W drugim przypadku zwroty są przeciwne więc
p(c)=p(w)-p(ch)
p(c)=320-200 kg*m/s
p(c)=120kg*m/s
v=120/200 (dzielisz przez łączna masę wagonika i chłopca)
v=0,6 m/s
oznaczenia (c)- calkowity
(w) wagonik
(ch) chłopiec
6 4 6