Uzupełnij zapisy trzech sposobów otrzymywania soli:
1. tlenek ............ + kwas ---> sól + .........
2. ............... _ tlenek kwasowy ---> sól + woda
3.tlenek zasadowy + tlenek ..... ---> sol

uzupełnij i zgodnij rownania reakcji:
a) Na2O + HCl ---> .............. + ................
b)CaO + H2SO4 ---> ......... + .........
c) ......... BaO + ....... H3PO4 ---> .............. + ........

Cyfry sa indeksami dolnymi :)

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:03:38+01:00
1. tlenek zasadowy+ kwas ---> sól +woda
2. wodorotlenek+tlenek kwasowy ---> sól + woda
3.lenek kwasowy + tlenek zasadowy --->sól


a) Na2O +2 HCl --->2 NaCl + H20
b)CaO + H2SO4 --->CaS04 + H 2 0
c)3BaO + 2 H3PO4 ---> Ba 3 (PO 4 )2 + 3H20
20 4 20