Mieszaniny otrzymujemy przez...................
Można je podzielić na........np.woda z cukrem................. np.piasek i mak.
składniki mieszaniny .....................można rozróżnić nawet gołym okiem a w wypadku mieszanin ....................składników nie można dostrzec nawet za pomocą urządzeń optycznych pomóżcie prosze

1

Odpowiedzi

2009-11-11T20:49:37+01:00
Mieszaniny otrzymujemy przez ZMIESZANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH RÓŻNYCH SUBSTANCJI. Można je podzielić na JEDNORODNE np.woda z cukrem i NIEJEDNORODNE np. piasek i mak. Składniki mieszaniny NIEJEDNORODNEJ można rozróżnić nawet gołym okiem a w wypadku mieszanin JEDNORODNYCH składników nie można dostrzec nawet za pomocą urządzeń optycznych.

Pozdrawiam,
matteushq;)
2 2 2