1.wyjaśnij czym różni się sciana komórki od bakteryjnej od sciany komórki roślinnej.

2. Czy bakterie to organizmy wyłącznie chorobotwórcze (uzasadnienie)

3. Cytoplazma jako cytoszkielet ( nie wiem o co dokładnie kobiecie chodziło może wy wiecie??

3

Odpowiedzi

2009-11-11T19:29:25+01:00
1 sciana komorki rozni sie tym ze jest na niej chlorofil a na scianie komorki roslinnej symbioza
2 bakterie sa zarowno dobre jak i zle niektore istnieja np: w przewodzie pokarmowym aby pomagac trawic pokarm a niektore szkodzą poniewaz przenosza wirusy
3 cytoplazma to cytoszkielet nie wiem o co tej pani chodzi
2009-11-11T19:48:58+01:00
1ściana komórki bakterii - chityna, rośliny - celulozy

2. Nie tylko. Istnieją bakterie pożyteczne np. będące w przewodzie pokarmowym u człowieka czy w jogurcie. Stanowią naturalna (florę bakteryjną) jelita, chronią przed niektórymi chorobami

3. Cytoszkielet to system włókienek białkowych, które rozciągają się wewnątrz cytoplazmy. Jego elementy mechaniczne wzmacniają komórke i umożliwiają przemieszczanie się organelli i ruchy komórki.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:21:59+01:00
Komórka bakterii z zewnątrz jest zwykle osłonięta warstwą substancji śluzowej. Warstwa ta może być niekiedy tak cienka (10-30 nm), że nie jest dostrzegalna przy obserwacji mikroskopowej, a może być wykryta jedynie metodami chemicznymi i serologicznymi.
Otoczki są najczęściej zbudowane z polimerów cukrów, aminocukrów lub kwasów uronowych. Łańcuchy wielocukrowi, mające zwykle ujemny ładunek elektryczny, są połączone między sobą jonami wapnia lub magnezu. U niektórych form, np. u laseczki Bacillus subtilis, materiał otoczkowy zbudowany jest z mieszaniny izomerów D i L kwasu glutaminowego.
Skład śluzów otoczkowych jest bardzo różnorodny i nie tylko poszczególne gatunki bakterii, ale nawet odmiany tego samego gatunku tworzą śluz o innym składzie chemicznym.


komorka rosilnna
komórki eukariontów są średnio większe od komórek organizmów bezjądrowych i ich średnica waha się przeciętnie w zakresie 10-100μm. Ponadto komórki eukariotyczne charakteryzują się dużo bardziej złożoną strukturą wewnętrzną od ich bezjądrowych protoplastów.


2. Bakterie
W większości bakterie to organizmy cudzożywne (heterotrofy), które żyją jako roztocza lub pasożyty czerpiące gotowe związki organiczne z innych organizmów. Niektóre bakterie są samożywne (autotrofy) czyli zdolne do przyswajania dwutlenku węgla albo w procesie fotosyntezy, albo w procesie chemosyntezy (utleniania związków trujących bądź nieprzyswajalnych, któremu towarzyszy wydzielenie energii oraz powstanie związków przyswajalnych) Bakterie mają ogromne znaczenie biologiczne jako jeden z głównych czynników utrzymujących krążenie materii w przyrodzie (destruenci rozkładają martwą materię organiczną). Do najważniejszych grup ekologiczno-fizjologicznych należą bakterie glebowe (wytwarzające m.in. próchnicę glebową) i bakterie korzeniowe (Rhizobium). Bakterie są również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przewodów pokarmowych zwierząt - u przeżuwaczy występuje specyficzna flora bakteryjna trawiąca celulozę, u człowieka bakterie syntetyzują witaminę K i witaminy z grupy B. Bakterie wykorzystywane są również w przemyśle farmaceutycznym (produkcja leków np. insuliny, witamin), spożywczym (fermentacja, jogurty).
a więc bakterie to nie tylko organizmy chorobotwórcze.

3.Cytoszkielet to sieć białkowych włókien i rurek, która tworzy rusztowanie komórek eukariotycznych. Szkielet komórki wcale nie jest sztywny, tylko elastyczny - potrafi się szybko przebudowywać zgodnie z potrzebami komórki.
Włókna i rurki cytoszkieletu dzielimy na:
-mikrofilamenty
- mikrotubule
- filamanty pośrednie

Cytoszkielet bierze udział:

- w nadawaniu kształtu komórkom i utrzymywaniu tego kształtu;
- w utrzymywaniu prawidłowej struktury tkanek (jeśli naciśnie się na skórę, to komórki naskórka nie rozlatują się na wszystkie strony miedzy innymi dlatego, że cytoszkielet je usztywnia i łączy ze sobą);
- w poruszaniu się komórek (np. w pełzaniu komórek układu odpornościowego i w fagocytozie, czyli pożeraniu takich 'ciał obcych', jak bakterie i wirusy);
- w skurczu mięsni;
- w podziałach komórek (niektóre leki przeciwnowotworowe, np. taksol, niszczą szybko dzielące się komórki nowotworowe uniemożliwiając prawidłowe działanie cytoszkieletu);
- w transporcie pęcherzyków i organelli przez cytoplazmę;
- w przekazywaniu informacji miedzy komórkami;
- w utrzymywaniu polarności komórek (czyli wyznaczaniu, gdzie są poszczególne strony komórki - góra, dol., lewo, prawo...);
- w machaniu rzęskami i wiciami;
- w apoptozie - genetycznie programowanym samobójstwie komórek.