Mam już zrobioną krzyżówkę ale, do tych odpowiedzi muszę ułożyć pytania oto krzyżówka znaczy odpowiedzi tej krzyżówki
TEMAT;Dlaczego boimy się PROMIENIOTWÓRCZOŚĆI
1. RADIOAKTYWNOŚĆ
2.REAKTOR
3.GAMMA
4.BETA
5.ALFA
6.NEUTRON
7.ATOM
8.PROTON
9.ELEKTRON
10.JĄDRO
11.RAD
12.PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ
za rozwiązanie 10ptk:)
Dodałem załoncznik z poleceniem i krzyżówką...

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:13:41+01:00

1. zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego (synonim słowa promieniotwórczość)
2. zbiornik lub urządzenie, w którym przebiega proces
3. wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego
4. jeden z rodzajów promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej
5. rodzaj promieniowania jonizującego cechującego się małą przenikalnością, strumień jąder helu
6. cząstka elementarna występująca w jądrach atomowych. Jest obojętny elektrycznie
7. składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów
8. cząstka elementarna o dodatnim ładunku elektrycznym
9. ujemny ładunek elektryczny elementarny
10. centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami
11. pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych w układzie okresowym.
12. pierwotnie zwana radioaktywnością

prosze
3 5 3