Zastanów się nad przebiegiem pierwszych wolnych elekcji w Rzeczpospolitej. Opowiedz na pytania.

Jak było ? Jak być powinno?
Czy zawsze wybierano właściwego kandydata ?
Czy elekcje przebiegały spokojnie ?


Dlaczego nie było,tak jak być powinno ?
- Kim byli kandydaci o tronu polskiego ?
-Kto mógł wybierać nowego króla?
-Czym kierowano się przy wyborze władcy?
-Czy za Jagiellonów tak samo wybierano następnego króla ?

Wnioski:

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:10:49+01:00
Elekcja to wybór przez szlachtę króla Polski.Zjeżdżała się wtedy cała szlachta i głosowano.Pierwszym elekcyjnym królem był Henryk Walezy który pochodził z Francji był to wybór bardzo nie trafny gdyż był bardzo nie udolnym królem.Nie dość że miał nosił kolczyka to jeszcze się malował.Gdy umarł jego brat on miał przejąć tron we Francji ,więc ciemną nocą opuścił Polskę i na koniu pojechał do Francji.Do tronu Polskiego kandydowało wiele osób m.in.car Rosji Iwan czwarty Groźny.Po Henryku tron objął Stefan Batory był do wybór bardzo trafny gdyż był doskonały.