Podac wzory półtrukturalne nasepujacych zwiazków
3 chloropentan
2-jodo-2metylopropan
2,2-dimetylopentan
2,2,3-trimetyloheksan
1,1,1,3-tetrachloropropan
2,3,5,-tribromo-3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan
1,5,6,-trichloro-4etylo-2,2-dimetylooktan

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:31:33+01:00
CH3-CH2-CH-CH2-CH3 ( przy trzecim węglu- w górę chlor)

CH3-C-CH3 przy drugim węglu w górę I, a w dół CH3

CH3-C-CH2-CH2-CH3 przy drugim węglu w górę CH# i w dół też.

CH3-C-CH-CH2-CH2-CH3 przy drugim węglu w górę i w dół CH3 i przy trzecim w górę lub w dół

Cl-C-Ch2-Ch2 przy pierwszym węglu w dół i w górę chlor a przy trzecim chlor w górę lub w dół

CH3-C-C-C-CH-Ch2-Ch3 przy drugim węglu w gorę i w dół brom, przy trzecim w góre brom w dół Ch2Ch3 przy czwartym węglu w góre i w dol ch3 i przy piatym w gore lub w dol brom

Cl-CH2-C-Ch2-Ch-Ch-Ch-Ch2-Ch3 przy węglu drugim w gore i w dol ch3 przy czwartym weglu w gore ch2, przy piatem cl , przy szóstym też Cl
2 4 2