1.Punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu 1m z szybkością 3,14 m/s. jaki kąt w czasie 1 s zakreśli promień wodzący tego punktu?

· Prędkość kątowa wskazówki minutowej jest większa od prędkości kątowej wskazówki godzinowej zegara:
a. 12 razy b. 24 razy c. 60razy d. 6 razy
3Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 razy dłuższa od wskazówki godzinowej. Stosunek prędkości liniowej jej końca do prędkości liniowej końca wskazówki godzinowej wynosi:
a. 6 b. 9 c.12 c.18


1

Odpowiedzi

2009-11-12T11:44:36+01:00

1) Trzeba obliczyc okres
s=2Pi*r=6,28m
v=3,14ms
T=s/v=2s
1 ciągu 1 sekundy przebedzie pół okręgu zatem 180 stopni

2) 12 razy

3) 18 razy
1 5 1