Odpowiedzi

2009-11-11T19:13:03+01:00
- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczą usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.

Większość banków komercyjnych działających w Polsce są według prawa bankami polskimi zarejestrowanymi w naszym kraju, podlegającymi polskiemu nadzorowi bankowemu.

5 4 5
2009-11-11T19:14:31+01:00
Banki komercyjne - są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na podstawie ustawy z dnia 29.08.97r „Prawo bankowe”
Zajmują się:
-gromadzenie środków pieniężnych
-udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T19:16:01+01:00
Banki komercyjne - są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością.
Funkcje to:
-gromadzenie środków pieniężnych,
-udzielenie kredytów i pożyczek
-dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i -zagranicznym.

Świadczą usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.
Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo jest organizacją nastawioną na zysk, prowadzącą równolegle różnego typu działalności, wykonującą operacje z którymi wiąże określone z góry ryzyko finansowe (w sposób najprostszy można określić iż bank przyjmuje depozyty od klientów i pożycza te pieniądze drożej innym zweryfikowanym klientom). Działa w sposób precyzyjny i posiada szczegółową dokumentację organizacyjną (regulaminy, schematy organizacyjne itp.)
6 3 6