UTLENIANIE TO PROCES W KTÓRYM ......................................................................................................................................................................
SPALENIE TO PROCES ...................................................................................................................

2

Odpowiedzi

2009-11-11T20:31:59+01:00
UTLENIANIE to reakcja chemiczna w której jakiś atom przechodzi z niższego na wyzszy stopien utleniania.
SPALENIE to reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub a utleniaczem z wydzieleniem ciepła i światła.
2009-11-11T20:43:20+01:00
Utlenianie to proces w którym atom (lub ich grupa) przechodzi z niższego na wyższy.

Spalanie to proces przebiegający między materiałem palnym a utleniaczem.