Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:38:52+01:00
Żywność bezpieczna dla zdrowia i prawidłowe żywienie należą do najważniejszych czynników środowiskowych kształtujących stan zdrowia człowieka od momentu jego poczęcia do późnej starości. Dlatego też znajomość zasad racjonalnego żywienia i ich realizacja posiadają zasadnicze znaczenie dla każdego człowieka. Nauczanie tych zasad i ich realizacja w praktyce winno odbywać się w domu rodzinnym, w przedszkoli i szkole. Nawyki żywieniowe kształtowane u dzieci do 15.roku życia ulegają w późniejszych okresach tylko niewielkim modyfikacjom.

Według Hipokratesa „pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Niestety wśród ludności Polski wiele chorób powstaje właśnie na tle wadliwego żywienia. Należą do nich choroby układu krążenia, wiele rodzajów nowotworów, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, próchnica zębów. Inne, które są najczęściej wynikiem niedoborów żywieniowych, to powiększenie tarczycy, które u dzieci przybiera postać wola endemicznego, niedobory wysokości i masy ciała, opóźnienie w rozwoju fizycznym, niedokrwistość z niedoboru żelaza, osteoporoza u kobiet po okresie menopauzy.

Podstawowe błędy żywieniowe popełniane przez Polaków wynikają z: nadmiaru zjadanego pożywienia oraz niedostatecznej jego ilości w dziennej racji pokarmowej bądź złego zestawienia produktów i racji pokarmowej, prowadzące do niezbilansowania ilości składników odżywczych zawartych w pożywieniu.

Do najważniejszych wad o charakterze jakościowym, według Szponara, należą: niskie upowszechnienie karmienia piersią dzieci w 1. roku życia, nieregularne spożywanie posiłków, zjadanie ich w pośpiechu i stanach dyskomfortu emocjonalnego, niewłaściwa temperatura zjadanych potraw, spożywanie żywności zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub zakażonej patogenami.

Nadkonsumpcja sprowadza się do spożywania większej ilości pożywienia, aniżeli wynika to z zapotrzebowania fizjologicznego organizmu. Dotyczy to szczególnie: zbyt dużej ilości energii pobieranej z pożywieniem, zbyt wysokiej ilości zawartej w pożywieniu energii pochodzącej z tłuszczów, nadmiar tłuszczów zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Towarzyszy temu zazwyczaj wysoka zawartość cholesterolu w pożywieniu.

W diecie dzieci i młodzieży przeważa tak zwane „śmieciowe jedzenie”, to jest: chipsy, frytki, hamburgery, słodycze.

Szkodliwe są zatem wszelkie nadmiary i jednostronność w diecie. Podstawą jest Spożywanie urozmaiconych produktów żywnościowych, dzięki czemu ich natura i właściwości odżywcze wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Składniki odżywcze, takie jak białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne i witaminy nie występują oddzielnie i tak też nie mogą być spożywane.

Zatem najczęściej popełniane błędy żywieniowe to zbyt niskie spożycie mleka i jego produktów, np. serów, jogurtów, a także warzyw i tłuszczów pochodzenia roślinnego. Zdecydowanie wyższa niż zalecana w Polsce jest konsumpcja tłuszczów ogółem przy jednocześnie zbyt niskim olejów: sojowego, słonecznikowego, rzepakowego niskoerukowego oraz margaryn z ich udziałem. Zbyt wysokie zaś jest spożycie mięsa i jego przetworów.

Istotą ścieżki międzyprzedmiotowej, opisywanej przeze mnie, jest przedstawienie uczniom zasad racjonalnego żywienia, uświadomienie im popełnianych przez nich błędów w doborze pokarmów, a także zwrócenie szczególnej uwagi na szereg substancji dodatkowych ( konserwantów, barwników ) wchodzących w skład produktów żywnościowych, a dodawanych w celu poprawy ich jakości.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku od kilku lat należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem priorytetowym działalności tych szkól jest zbanie o prawidłowy rozwój i zdrowie swych wychowanków.

1 5 1