Prosze podajcie mi schemat tworzenia zdania w czasie present continous
zdania twierdzacego dla kazdej osoby
zdania przeczącego dla kazdej osoby
zdania pytającego dla kazdej osoby
zdania pytającego z pytajnikiem
np. os. ( I You We They You) + ... itd.

2

Odpowiedzi

2009-11-11T19:25:07+01:00
Twierdzące:
Osoba + be + czasownik z końcówką "ing" np.: He is jumping.
Przeczenie:
osoba +be + not + czasownik z końcówką "ing" np.: He is not (isn't) jumping.
Pytanie:
Be +osoba + czasownik z "ing" np.: Is he jumping?
2009-11-11T19:39:44+01:00
I'm swimming.
He is swimming.
She is swimming.
It is swimming.

I'm not swimming.
He is not swimming.
She is not swimming.
It is not swimming.

Am I swimming?
Is he swimming?
Is she swimming?
Is it swimming?