Odpowiedzi

2009-11-11T19:40:59+01:00
1. Publiczne manifestowanie poparcia dla przywódcy.
2. Powstrzymanie się od korzystania z prawa głosu w wyborach powszechnych.
3. Wywieranie bezpośredniego lub pośredniego wpływu na środki decyzji politycznych.
4. Uczestnictwo w strajku.
5. Korzystanie z biernego prawa wyborczego-kandydowanie na urząd publiczny.
6. Upowszechnianie informacji politycznych w środkach masowego przekazu.
;)))
3 3 3
2009-11-12T00:32:21+01:00
Przykład lojalności:
Jan Maria Rokita się wycofał z życia politycznego jak jego żona zaczęła rozrabiać.
Przykład pokory:
Aleksander Kwaśniewski przyznał się, że był pijany w Charkowie i przeprosił za to.
Przykład odpowiedzialności:
Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ćwiąkalski podał się do dymisji po samobójstwie Roberta Pazika, skazanego w sprawie Krzysztofa Olewnika.
6 2 6