Dwa pociągi, jeden o prędkości 90 km/h, a drugi o ędkości 120 km/h jadą naprzeciw siebie o tym samym prostoliniowym torze. Maszyniści zauważają się nawzajem w chwili gdy pociąg znajduje się w odległości 3 km od drugiego, obaj jednocześnie zaczynają hamować. czy dojdzie do zderzenia jeżeli hamulce opóźniają ruch każdego o 0,9 m/s? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Q7Q
  • Rozwiązujący
2009-11-11T21:03:22+01:00
90km/h=25m/s
120km/h=33 i 1/3 ms/s
3km = 3000m
a - przyspieszenie (w tym wypadku hamowanie) - 0,9m/s²

t1- czas potrzebny do wytracenia prędkości przez 1 pociąg
t2- czas potrzebny do wytracenia prędkości przez 2 pociąg
t1=v1/a=25/0,9=27,78(s)
t2=v2/a=33,334/0,9=37,01(s)

s1-droga przebyta przez 1 pociąg do momentu zatrzymania
s2-droga przebyta przez 2 pociąg do momentu zatrzymania
s1=v1*t1-(a*t1²)/2=25*27,78-(0,9*(27.78)²)/2=694,5-347,28=347,22 (m)
s2=v2*t2-(a*t2²)/2=33,33*37,01-(0,9*(37,01)²)/2=1233,67-616,38=617,29 (m)

s=s1+s2=347,22+617,29=964,51 (m) < 3000 (m)

Nie dojdzie do zderzenia pociągów
1 5 1