Witam, proszeo rozwiązanie tych zadań, jeśli jakąś odpowiedz znasz to pisz, przyjmę wszystko, z góry dziękuję.
1. Jaką co najmniej wartość ciśnienia musiały wytrzymać ścianki batyskafu Piccarda, który z załogą zanurzył się w 1960 r. na głębokość 10899m ?
2. Tomek stojąc na podłodze obydwoma nogami wywiera na nią cisnienie 8kPa oblicz pole pow. jednej podeszwy buta tomka. wraz z ubraniem jego masa to 48kg
3.Mały tłok maszyny hydraulicznej o powierzchni 10cm2 pod działaniem siły o wartości 200N przesuną się o 16 cm.O ile przesuną się duży tłok o powierzchni 40cm2 i ile wynosiła wartość siły jego działania?
4.Mały tłok w podnośniku hydraulicznym może tłoczyć olej pod maksymalnym ciśnieniem równym 2 MPa.Powierzchnia dużego tłoka w tym podnośniku wynosi 50 cm2.Ile może wynosić maksymalna masa ciała, podnoszonego przez duży tłok podnośnika?
5. nurek zanurzył sie na głębokość 60m ile wynosi siła nacisku wody na nurka jesli całkowita pow. skafandra to 2, 5 m2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:06:53+01:00
1) p=ρgh ciśnienie hydrostatyczne
ρ=1000kg/m³ gestość wody
p=1000kg/m³ ×10m/s²×10899m
p=108990000Pa=108990kPa
do tego cisnienia może trzeba dodać jeszcze ciśnienie atmosferyczne ,1000hPa
2)
p=F/S
F=mg
F=48kg×10m/s²
F=480N
S=F/p
S=480N/8000Pa
S=0,06m²
S=0,03m² jedna podeszwa
3)F₁/S₁=F₂/S₂
F₂=F₁S₂/S₁
F₂=800N
F₁h₁=F₂h₂
h₂=F₁h₁/F₂
h₂=4cm
4)
p₁=F₂/S₂ ciśnienia w prasie hydraulicznej są jednakowe
F₂=p₁S₂
F₂=2000000Pa×0,005m²
F₂=10000N
F₂=mg
m=F₂/g
m=1000kg
5)
F=pS
p=ρgh
p=1000kg/m³ ×10m/s²×60m
p=600000Pa
F=600000Pa×2,5m²
F=1500000N=1500kN
3 4 3