Zad.1
Na zebraniu było 25 mężczyzn i 15 kobiet.Ile procent zebranych stanowiły kobiet.
A.37,5% B. 60% C.62,5% D.ok. 167%

Zad.2
Polska ma powierzchnię 312 tys. km 2, a Grecja 131 tys. km 2. Powierzchnia Polski jest większa od powierzchni Grecji.:
A. o ok. 138% B. o 39% C. o 238 % D. o ok. 58 %

Zad.3
Liczba o 5% większa od liczby 20 to.:
A. 20,05 B. 20,5 C. 21 D.25

Zad. 4
Długopis kosztował 1,20 zł. Następnie jego cene obniżone o 20%. Po obniżce kosztował.:
A. 1 zł B. 96 gr. C.24 gr D. 6 zł

Zad.5
Zysk sprzedawcy stanowi 10 % ceny sprzedanych towarów. Aby zarobić dokładnie 700zł, sprzedawca ten musi sprzedać towaru za:
A. 70 zł B. 770 zł C. 7000 zł. D. 7700 zł.


Proszę o obliczenia.! i odpowiedzii

2

Odpowiedzi

2009-11-11T19:36:14+01:00
1.
25+15=40
15/40 *100%= 37,5
Odp. A
2.
312/131 *100%=238
Odp. C
3.
1,005*20=21
Odp. C
4.
100%-20%=80%
80%*1,20=0,8*1,20=0,96
Odp. B
5.
10%x=700
0,1x=700
x=7000
Odp. C
jak masz pytania napisz wiadomość
jak pomogłem daj najlepszy:)
58 4 58
2009-11-11T20:26:41+01:00
1 25 + 15 = 40
40 - 100%
15 - x%
x= 37,5 odp A
2 trzeba obliczyc różnicę wiec 312 - 131 = 181
i teraz jaki procent liczba 181 stanowi procent liczby 131
181|131 * 100% = 37,5% odp A
3
20 - 100%
x - 5%
x= 1
20+ 1=21 odp C
4
1,2 - 100%
x - 20%
x=0,24
1,2 - 0,24 = 0,96 odp B
5
700 zl - 100%
x - 100
x=7000 odp C
20 4 20