Odpowiedzi

2009-05-04T21:36:18+02:00
Na samym początku dałabym wyjaśnienie z encyklopedii dotyczące obydwu tych pojęć a na koniec podsumowałabym ze rabacja i rewolucja w 1846r to to samo wydarzenie
rabacja galicyjska 1846, największe na ziemiach pol. powstanie chłopów w XIX w. spowodowane m.in. wzrostem pańszczyzny; trwała II–III 1846; wykorzystana przez władze austr. przeciwko szlachcie (grabienie przez chłopów dworów i zabójstwa ich właścicieli) do sparaliżowania przygotowywanego przez demokratów szlacheckich trójzaborowego powstania nar.; objęła gł. Tarnowskie (J. Szela); stłumiona przez austr. wojska.
rewolucja krakowska 1846, powstanie nar. przeciw Austrii, rozpoczęte 20/21 II 1846 w → Wolnym Mieście Krakowie w ramach planowanego trójzaborowego powstania; powstał Rząd Nar. RP, który w manifeście m.in. znosił różnice stanowe i wszelkie powinności chłopskie, zapowiadał nadanie ziemi bezrolnym chłopom; aresztowania spiskowców w zaborze prus. i ros. oraz klęski powstańców (śmierć E. Dembowskiego), przeciwko którym rząd austr. podburzył chłopów (→ tzw. rabacja), przyczyniły się do upadku powstania; Wolne Miasto Kraków wcielono do Austrii.