TLENEK PEWNEGO PIĘCIOWARTOŚCIOWEGO PIERWIEASTKA REAGUJE Z WODĄ , TWORZĄC KWAS, W KTÓREYM WARTOŚCIOWOSĆ RESZTY KWASOWEJ WYNOSI I, a masa cząsteczkowa 84,5 u. Cząsteczka tego kwasu składa się z pięciu atomów. Podaj wzór sumaryczny tlenku i ułóż równanie reakcji tego tlenku z wodą.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:44:19+01:00
Mógłby to być kwas azotowy (V), ale nie zgadza się masa cząsteczkowa. W takim razie będzie to kwas chlorowy (V). Tutaj wszystko się zgadza, nawet masa cząsteczkowa. Można było się łatwo domyśleć, że chodzi o kwas chlorowy (V), gdyż masa cząsteczkowa tego kwasu nie jest liczbą całkowitą, a dla chloru charakterystyczna jest jego masa atomowa - 35,5u

Równanie reakcji:
Cl₂O₅ + H₂O -> 2 HClO₃