Odpowiedzi

2009-11-11T20:22:37+01:00
Dolny Śląsk pod względem geologicznym należy do najbardziej interesujących regionów Polski. Odgrywa ważną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych kraju.
Kopaliny skalne Dolnego Śląska można podzielić na trzy główne grupy:
• kamienie drogowe i budowlane,
• kopaliny ilaste,
• surowce okruchowe. Kamienie drogowe i budowlane


Surowce skalne w zależności od swoich parametrów fizyko-chemicznych, bloczności i walorów dekoracyjnych znajdują różne zastosowanie. Stosowane są do produkcji kruszyw drogowych i kolejowych, do wyrobu elementów budowlanych, do produkcji płyt okładzinowych lub jako mączki i wypełniacze.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:01:25+01:00
Żaden region Polski nie jest tak bogaty w mineralne kopaliny jak Dolny Śląsk. Występują tu zarówno węgiel brunatny, piaski, żwiry, surowce ilaste, kamienie drogowe, jak i cenne minerały. Od wielu lat są one eksploatowane przez liczne zakłady i kopalnie odkrywkowe

Metoda górnictwa odkrywkowego jest znacznie tańsza od stosowanych w tradycyjnym kopalnictwie, a jej wydajność wielokrotnie wyższa – mówi dr Jacek Libicki, prezes zarządu POLTEGOR-Projekt Sp. z o.o. – Zastosowanie metod górnictwa odkrywkowego daje zarazem możliwość dużej mechanizacji robót, a zatem zmniejszenia kosztów. Wielkim walorem tej metody jest także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Brunatny skarb
Największym zakładem górnictwa odkrywkowego na Dolnym Śląsku jest Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
1 5 1