Odpowiedzi

2009-05-04T21:37:40+02:00
Pole podstawy = 3 * 4 = 12 [cm²]
Przekątna podstawy z Pitagorasa:
3² + 4² = d²
9 + 16 = d²
d = √25 = 5 [cm]

Dalej potrzebujemy wysokość prostopadłościanu. Znowu Pitagoras:
przyprostokątna - wysokość (H)
przyprostokątna - przekątna PODSTAWY (5 cm)
przeciwprostokątna - przekątna PROSTOPADŁOŚCIANU (13 cm)

H² + 5² = 13²
H² + 25 = 169
H² = 169 - 25
H² = 144
H = 12 [cm]


Objętość:
V = Pp * H
V = 12 cm² * 12 cm = 144 cm³


UWAGA. W momencie rozwiązywania przeze mnie zadania nie było punktu 2, więc uwaga do moderatorów: nie muszę wykonywać tego podpunktu. Zadająca edytowała zadanie...
4 3 4
2009-05-04T21:39:19+02:00
Przekatna podstawy to 5, bo tworzy trójkąt pitagorejski z 3 i 4

13² - 5² = h²

h² = 169 - 25

h2 = 144 |√

h = 12

V = a x b x c

V = 3 x 4 x 12 = 144 cm3


2. Akwarium o wymiarach 40 cm na 60 cm na 50 cm ma pojemność ilu litrów ?

40 cm = 4 dm

60 cm = 6 dm

50 cm = 5 dm

V = 4 x 6 x 5 = 120 dm3

1 dm3 = 1l

120 dm3 = 120 l
3 4 3