1. 2. Suma liczb : 0,(9) i 0,1(2) jest równa:
a. 21/90
b. 101/90
c. 3/90
d. 11/90

2. Wyznacz i podaj cyfry x i y w rozwinięciu dziesiętnym okresowym
0,(1x2y3) , jeśli cyfra znajdująca się na miejscu 23 po przecinku jest
dwukrotnie większa od cyfry znajdującej się na miejscu 22 i trzykrotnie
mniejsza od cyfry znajdującej się na miejscu 24.

3. Wskaż cyfry a i b liczby o rozwinięciu dziesiętnym 7,19(1ab693) , jeśli w tej
liczbie na jedenastym miejscu po przecinku występuje 3, a na dwudziestym
drugim cyfra 6.
a. a  6,b  6
b. a  3,b  6
c. a  6,b  3
d. a  3,b  3

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:41:03+01:00