Odpowiedzi

2009-11-11T19:40:46+01:00
Mieszanina:
1. Ilości składników są dowolne
2.Składniki mieszanin mają takie same właściwości jak na początku
3.Mieszaninę otrzymuje się przy pomocy prostych metod
4.Mieszaninę łatwo jest oddzielić na składniki przy użyciu prostych metod, np. sitka


Związek chemiczny:
1.Ilości składników są ściśle określone
2.Składniki związku chemicznego zmieniają swoje właściwości w stosunku do właściwości początkowych
3.Związek chemiczny powstaje w rekcji chemicznej zachodzącej często w trudnych warunkach
4.Związek chemiczny trudno rozdziela się na składniki, jest to możliwe przy użyciu skomplikowanych metod, np. wodę można rozdzielić na pierwiastki metodą elektrolizy zachodzącej przy udziale prądu elektrycznego
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T19:42:41+01:00
Mieszanina:
-zawiera bardzo wiele składników
-skład ilościowy i jakościowy może być zupełnie dowolny
-właściwości fizyczne są zawsze pośrednie
-zawiera różne cząstki składowe
-można ją rozdzielić na składniki metodami fizycznymi
-właściwości chemiczne składników są zachowane


Związek:
-zawiera niewielką ilość składników od 2 do 4 lub 5
-ma ściśle określony skład jakościowy i ilościowy
-właściwości fizyczne mogą przekraczać wartości charakterystyczne dla pierwiastków,które te związki tworzą
-zawiera cząstki jednego rodzaju
-można go rozdzielić na składniki,czyli pierwiastki chemiczne ,tylko na drodze reakcji chemicznej
-właściwości chemiczne pierwiastków zanikają zupełnie