Odpowiedzi

2009-11-11T19:49:34+01:00
Witaj w klubie tez mam tą lekture:)

harcerstwo
uczyło współpracy
dzięki niemu nabierali doświadczenia
uczyli się odporności na stres szybkie działanie


chłopcy musieli zmienić plany życiowe chcieli pełnić
służbę w nowych warunkach
a przede wszystkim chcieli pomóc ojczyźnie
przystąpili do Małego sabotażu


rodzina
szanowali bardzo swoją rodzinę
3 1 3
2009-11-11T19:55:23+01:00
Zośka, Rudy i Alek żyli w epoce przedtelewizyjnej- największą zdobyczą techniczną tej epoki było radio. Pochodzili z rodzin inteligenckich i zamożnych. Mieli doskonały kontakt z rodzicami. Chodzili do najlepszej szkoły w Warszawie- o wielkich tradycjach patriotycznych. Ich nauczyciele kładli ogromny nacisk na naukę historii. Mieli bardzo szerokie zainteresowania. Pracowali w harcerstwie i uprawiali drogie sporty. Byli wiernymi przyjaciółmi.
A najważniejszymi dla nich wartościami były: Bóg, honor, Ojczyzna
3 1 3