Proszę o napisanie biografii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. DOŚĆ PILNE!!!!! NA DZISIAJ!!! NIE CHCE BIOGRAFII Z BRYKA I INNYCH STRON INTERNETOWYCH!!!!!
Błagam o nie za krótki i nie za długi życiorys- biografię. Najlepsza odpowiedź zdobędzie "najleposza odpowiedź" a głupie niestety będą zgłoszone jako "błędna odpowiedź" . BŁAGAM ZRÓBCIE TO!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:01:06+01:00
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) - polska poetka i dramatopisarka dwudziestolecia międzywojennego. Pochodziła z rodziny o tradycjach artystycznych, jej dziadkiem był malarz Juliusz Kossak. Debiutowała w 1922 r. tomem "Niebieskie migdały". Była związana z grupą Skamander. Podróżowała po Francji, Włoszech, Turcji, Grecji, Afryce Północnej. W 1935 dostała Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. We wrześniu 1939 roku wyjechała do Paryża, następnie do Anglii. Była poetką piszącą o miłości, rozstaniach, tęsknocie, pisała prostym językiem, nazywana jest polską Safoną. Czasem wypowiadała się w sposób żartobliwy bądź ironiczny. W początkowym okresie twórczości wyrażała pochwałę i radość życia, później podejmowała tematykę przemijania, starzenia się, śmierci. Osiągnęła mistrzostwo w tworzeniu poetyckich miniatur. Jej poezję cechuje niezwykła zwięzłość, to liryka o charakterze wręcz aforystycznym, często zakończona zaskakującą puentą. W ostatnim okresie swojej twórczości zbliża się do prozy poetyckiej. Najbardziej znane jej tomiki poezji to: Różowa magia, Pocałunki (tu m.in. Fotografia), Dancing, Balet powojów. Tworzyła sztuki, m. in. Egipska pszenica, Baba-dziwo, i słuchowiska radiowe.
1 5 1