Proszę mi przetłumaczyć na język angielski
Chcielibyśmy zaprosić państwa do skorzystania z naszej oferty hotelowej . W dniu od 21-26 lipca 2010. Śniadania oraz obiady dostarczymy państwu do pokoju , a kolacje w naszej hotelowej restauracji. Zarezerwowaliśmy również dla państwa podwójne łóżko oraz dla dzieci osobne dwa łóżka .Bilety dla państwa również są zamówione wraz z miejscem na parkingu.W naszym hotelu jest możliwość skorzystania z nowych usług.W ofercie pojawiła się możliwość skorzystania z nowoczesnego baru , który jest dobrze wyposażony.Oraz jest możliwość skorzystania z opiekunki dla dziecka z pokojem, który jest przygotowany dla dzieci.Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych ofert oferowanych przez nasz hotel.
help !!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-11T19:50:14+01:00
We would like to invite states to taking advantage of our hotel-offer . In the day from 21-26 July 2010. Breakfasts and dinners we will deliver to the state to the peace {room} , and suppers in our hotel-restaurant. We reserved also for the state double bed and for separate children two beds .Tickets for the state also are ordered together with the parking place.In our hotel is the possibility of taking advantage of new services.On offer appeared the possibility of taking advantage of the modern bar which is well-appointed.And is the possibility of taking advantage of the guardian for the child with the peace {room} which is prepared for children.Heartily we invite to taking advantage of our offers offered by our hotel.

Prosze ; )
2009-11-11T19:50:30+01:00
We would like to invite you to using with our hotel offer . In day from 21-26 July of 2010. Breakfast as well as we will deliver the obiady you to room , and the suppers in our hotel restaurant. We booked for you double bed also as well as for separate children two beds .Tickets for you be ordered together with right away on car park also.The possibility of using with new services in our hotel is.Possibility in offer appeared using from modern bar , which is equipped well.As well as possibility is using with carer for child from the room which be prepared for children.We invite to using with our offered through our hotel offers warmly.
help !!!!!!!!!!!!!!!
2009-11-11T19:52:12+01:00
We would like to invite you to take advantage of our hotel offers on the 21-26 July 2010. Breakfasts and lunches will deliver the state for room and dinner in our hotel restaurant. Also booked for you a double bed and two separate childrens beds. Tickets for the state are also contracted with place to park.W our hotel is able to benefit from new usług.W offer appeared to benefit from a modern bar, which is well equipped. and is able to benefit from the guardian for the child of peace, which is prepared for childreen.