Zadania z "matematyka 2" nowa wersja
17/72
a)Promień okręgu jest równy 10.
Oblicz,jaką długość ma łuk tego okręgu wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 50(stopni) o wierzchołku w środku okręgu.
b)Promień koła jest równy 5.
Jakie pole ma wycinek koła wyznaczany przez kąt środkowy
o mierze 72(stopnie)

Z góry thx :P

2

Odpowiedzi

2009-11-11T20:00:28+01:00
A)
ob=2πr *α/360
2π*10*50/360 = 100π/360 ≈ 8.7
B)
P=πr² *α/360
π*25*72/360=5π≈15,7
1 4 1
2009-11-11T20:06:15+01:00
A) r=10
50/360= 5/36
5/36*2pi*10=5/36*20pi=100/36pi=2i w ułamku 28/36pi=2i w uł.7/9

b)r=5
72/360=1/5
1/5*pi*5do pot.2=1/5*25pi=5pi
1 4 1