Na dwóch niciach o jednakowej długości zawieszono kulki o masie m = 20 g każda. Kulki naładowano ładunkami. Kulki odepchnęły się tak, że każda z nici tworzy z pionem kąt . Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami. Czy ładunki na kulkach muszą być równe?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T19:58:00+01:00