Odpowiedzi

2009-11-11T20:04:24+01:00
Short - mały, krótki
long - długi
incasting ?
bad - zły
safe - bezpieczny
tall - wysoki
hanor ?
helpful-pomocny
expensive-drogi, kosztowny
pretty - ładny, piękny
easy - oczy
busy - pracowity
never - nigdy
good - dobrze
happy - szczęśliwy
excling - podnicający
boring - nudny
dangerous - niebezpieczny
simply - łatyw, po prostu, prosty
clever - bystry
bool ?
2009-11-11T20:07:58+01:00
Short - krótki
long - długi
incasting -
bad - zły
safe - bezpieczny
tall - wysoki
hanor -
helpful - pomocny
expensive - drogi
pretty - śliczny
easy - łatwe
busy - zajęty
never - nigdy
good - dobrze
happy - szczęśliwy
excling - ekscytujący
boring - nudny
dangerous - niebezpieczny
simply - po prostu
clever - mądry
bool -
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:25:55+01:00
Któtki- short -shorter - shortest
długi- long - longer - longest
incasting -
zły- bad - worse - the worst
bezpieczy safe - safer - safest
wysoki- tall - taller - tallest
hanor -
pomocny- helpful - more helpful - the most helpful
drogi- expensive - more expensive - the most expensive
ładny- pretty - prettier - prettiest
łatwy- easy -easier - easiest
zajęty- busy - busier - busiest
never - nigdy
dobry good - better - the best
szczęsliwy- happy -happier - happiest
excling -
boring - nudny - more boring - the most boring
niebezpieczny- dangerous - more dangerous - the most dangerous
prosty-simply - simpler - simplest
mądry- clever - cleverer - cleverest
bool -