WÓZEK O MASIE 10 KG PUSZCZONO Z GŁADKIEJ POCHYLNI(RÓWNI)O DŁUGOŚCI2M NACHYLONEJ DO POZIOMU POD KĄTEM 30STOPNI. OBLICZ DROGĘ JAKĄ PRZEBĘDZIE WÓZEK OD MOMENTU ZJECHANIA Z POCHYLNI DO ZATRZYMANIA SIĘ (POMIJAJĄC SIŁY TARCIA, JEŻELI ZATRZYMAŁ SIĘ PO CZASIE 10 S.

1

Odpowiedzi

2009-05-06T06:57:11+02:00