Zad1. płyta wiorowa ma wymiary 140 cm x 200 cm. czy plyte o podanych wymiarach mozna przeniesc otwor w murze o wymiarach 90 cm x 120 cm? zapisz obliczenia zad2)w zwiazku z koniecznoscia ustalenia opłat za korzystanie ze srodowiska okreslono nastepujace stawki opłat za pobór 1m³ wody: a) woda podziemna - 0,13 zł, b) woda pow sródladowa 0,06 zł. powyzsze stawki mnozy sie przez wspolczynnikroznijacy zalezny od jakosci ujmowanej wody, obszaru kraju i dostepnosci wody. wartosc wspolczynnika roznicujacego dla krakowa wynosi 1,2. oblicz łaczny koszt poboru 2150 m³ wody powierzchniowej i 2700 m³ wody podziemnej w krakowie. zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T20:14:07+01:00
1. 140 cm * 200 cm = 28000 cm ²
90 cm * 120 cm = 10800 cm ²
da sie przeniesc
2. podziemna 0,13 * 1,2 =0,156
0,156 * 2700 = 421,2
powierzchnowa
0,06 * 1,2 = 0,072
0,072*2150=154,8
3 3 3