1. Podaj 2 przykłady ruchu po okręgu.

2. Jaka jest częstotliwosc ruchu po okręgu dla ciała które w ciągu 1 minuty wykona 30 obrotów?

3. Wyjaśnij czy wartośc prędkości liniowej i prędkości kątowej w ruchu po okręgu zależy od promienia?

4. Podaj wzór na obliczenie siły dośrodkowej w ruchu po okręgu.

5. Jaka siła utrzymuje samochód na łukach i rondzie?

6. Podaj co wpływa na wielkośc siły grawitacyjnej.

7. Scharakteryzuj pole grawitacyjne centralne.

8. Jak zmienia się siła grawitacyjna 2 ciał jeżeli oddalimy ja na odległośc 2 razy większą?

9. Oblicz ile wyniósłby ciężar ciała o masie 60 kg na Marsie gdzie g=4N/kg

zadanie dodatkowe. Oblicz wartośc siły grawitacyjnej 2 ciał o masach 10kg i 20kg oddalonuch od siebie o 1m.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T20:11:17+01:00
1. ruch planet, ruch wskazowek zegara.
5.sila odśrodkowa.

1 5 1