Odpowiedzi

2009-11-11T20:13:11+01:00
Absolutna zadzi tylko wladca
a parlamentarna rzadzy sprwuje rzad : parlament , prezydent , ludzie ..
4 2 4
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T20:16:16+01:00
Monarchia absolutna -władca nie jest kontrolowany przez nikogo w swoich decyzjach
monarchia parlamentalna- władca pełni funkcje reprezentacyjną natomiast władzą sprawuje rząd i parlament czyli naród
6 3 6
2009-11-11T21:29:55+01:00
Monarchia stanowa przekształciła się w monarchię absolutną.
Cechy:
-włądza króla jest nieograniczona
-osoba władcy jest całkowicie utożsamiana z państwem.
-centralizacja władzy
-odsunięcie reprezentacji stanów od decyzji politycznych
-rozwój zawodowego wojska na utrzymaniu państwa
-rozwój systemu skarbowo-podatkowego
-rozwój administracji królewskiej zależnej od monarchy
-podporządkowanie kościoła państwu (uzasadniał to m. in. Jean Bodlin)
-władza jest suwerenna na arenie wewnętrznej(władca nie jest niczym ograniczony) i zewnętrznej(niezależność od papiestwa i cesarstwa)


onarchia parlamentarna - forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, który współdzieli władzę z parlamentem. We współczesnych europejskich monarchiach parlamentarnych kompetencje króla są jednak ograniczone do funkcji reprezentacyjnych, a realną władzę sprawuje demokratycznie wyłaniany parlament i rząd, na którego czele stoi premier. W ten sposób takie państwo de facto nabiera cech republiki demokratycznej, a monarchiczna forma rządów staje się tu jedynie dekoracją. Obowiązuje zasada rex regnat, sed non gubernat — "król panuje, ale nie rządzi".

Jest formą rządów, w której uprawnienia monarchy i parlamentu są ściśle określone przepisami prawa. Monarchia parlamentarna jest odmianą monarchii konstytucyjnej.
8 4 8