Odpowiedzi

2013-07-22T11:02:03+02:00

zad.7.\\\ \left \{ {{2(x+3)=y} \atop {3y-\frac{1}{2}x=\frac{y-x}{2}/*2}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2x+6=y} \atop {6y-x=y-x}/(+x-y)} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2x+6=y} \atop {5y=0}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2x+6=y} \atop {5(2x+6)=0}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2x+6=y} \atop {10x+30=0/-30}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2x+6=y} \atop {10x=-30/:10}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{2*(-3)+6=y} \atop {x=-3}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{-6+6=y} \atop {x=-3}} \right.\\\ \\\ \left \{ {{y=0} \atop {x=-3}} \right.

 

zad.8.

 Trójkąt jest prostokątny, gdy suma kwadratów przyprostopkątnych ( 2 krótsze boki) jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej (największy bok).

                                                 a=5cm\\\ b=6cm\\\ c=8cm\\\ \\\ a^2+b^2=c^2\\\ (5cm)^2+(6cm)^2=(8cm)^2\\\ 25cm^2+36cm^2=64cm^2\\\ 61cm^2=64cm^2<==sprzecznosc\\\ \\\ Odp.Nie\ jest\ prostokatny

 

zad.11.\\\ r-promien\ walca\ i\ kuli\\\ h=2r-wysokosc\ walca\\\ \\\ V_w=\pi r^2*h=\pi * r^2*2r=2\pi r^3-objetosc\ walca\\\ \\\ V_k=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi *r^3=\frac{4}{3}\pi r^3-objetosc\ kuli\\\ \\\ \frac{V_w}{V_k}=\frac{2\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{2}{\frac{4}{3}}=2:\frac{4}{3}=2*\frac{3}{4}=\frac{6}{4}=1\frac{2}{4}=1.5\\\ \\\ Odp.Jest\ wiekszy\ 1.5\ raza

1 5 1