Odpowiedzi

2009-11-11T20:25:17+01:00
V=2πrf
v=2×3,14×10m×0,4Hz
v=25,12m/s