Odpowiedzi

2009-11-11T20:23:21+01:00
Na Kongresie Wiedeńskim kierowano się trzema głównymi zasadami:

Legitymizm - prawo nienaruszalności dynastii panujących przed Rewolucją Francuską do tronów europejskich, ponieważ władza ich pochodziła od Boga; było to także sprzeciwianie się hasłom rewolucji dotyczącym suwerenności narodu i jego prawie do samostanowienia; wystąpienia przeciw władcy i jego dynastii uznano za bezprawne.
Restauracja - powrót do dynastii sprzed 1789 roku, na przykład na tronie Francji znowu zasiedli Burboni (Ludwik XVIII).
Równowaga sił - jest to stosowana przez Anglie zasada tzw. "balance of power", która miała zapobiec dominacji jednego państwa kosztem innych na kontynencie europejskim; Wielka Brytania często występowała w roli arbitra.
17 4 17
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:25:01+01:00
Zasady kongresu- zasady , którymi się kierowano :
1.legitymizm – władza monarchów pochodzi z nadania boskiego , a nie z nadania ludu. Tylko taka władza jest prawowita , jej prawa są „historyczne”, a próby obalenia – nielegalne .przywrócenia na tron dynastii panujących przed 1789 r.
2.restauracja –przywrócenie polityczno-ustrojowego stanu sprzed 1789 r.
3.równowaga sił – jedno państwo można wzmocnić kosztem drugiego
36 4 36