Odpowiedzi

2009-11-11T20:24:19+01:00
Długość orbity Ziemi wynosi ok. 924 375 700 km.

Pytanie tylko z czego to wyznaczyć ? Można przyjąć, że orbitą Ziemi jest okrąg, wówczas wystarczy odległość Ziemi od Słońca i policzyć z wzoru na obwód koła, czyli 2* pi * R ... Zależy jakie masz dane.
===
Skoro masz poniższe dane (podano na @), to rozwiązanie przedstawia się następująco:
Rz - promień Ziemi = 15*10^7km
Tz - okres obiegu = 365.25dni

a)
Oz - orbita - okra i wzór to:
Oz = 2*pi*Rz
Oz = 6.28 * 15*10^7
Oz = 942 477 796km
Oz = 94.2*10^7km

b)
Z zadania 1a wiemy, że ziemia pokonuje 942 477 796km w ciągu 1 roku, czyli Tz=365.25dni

V1 = 942 477 796km/365.21dni
V1 = 2 580 363[km/dzień]

V2 = V1/86400 (86400 - tyle sekund ma jeden dzień)
V2 = 29.86[km/s]
5 4 5