Odpowiedzi

2009-11-11T20:24:38+01:00
-Zatwierdzono niepodległość Polski
-Traktat o ochronie mniejszości narodowych podpisały: Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Grecja i Jugosławia
-Gdańsk – wolne miasto pod zarządem Ligi Narodów
19 3 19
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:25:36+01:00
Postanowienia Traktatu wersalskiego – 28 czerwca 1919r.

1.Alzacja i Lotaryngia do Francji
2.Zagłębie Saary – plebiscyt
3.Utworzono strefę zdemilitaryzowaną – Nadrenię
4.Płn. Szlezwig do Danii
5.Zatwierdzono niepodległość Polski
6.Pomorze Gd., Wielkopolska i część G. Śląska do Polski
7.Na części G. Śląska, Powiślu, Warmii i Mazurach ogłoszono plebiscyty
8.Powstała Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia
9.Gdańsk – wolne miasto pod zarządem Ligi Narodów
10.Niemcy przekazują sprzęt i odszkodowania na rzecz zwycięzców
11.Armia Niemiec mogła liczyć 100 tys. żołnierzy zawodowych
12.Zakaz produkcji broni(Niemcy)
13.Wszystkie kolonie Niemiec i kraje na bliskim wch. podlegające Turcji oddano pod zarząd Ligi Narodów
14.Rejon Kłajpedy do Litwy
15.Upadek Austro-Węgier, powstanie Austrii, Węgier, Czechosłowacji i Jugosławii
16.Powstanie Ligi Narodów
17.Traktat o ochronie mniejszości narodowych podpisały: Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Grecja i Jugosławia
18.Eupen i Malmedy do Belgii
21 1 21
2009-11-11T20:37:48+01:00
- polska otrzymuje Wielkopolske, Pomorze Gdanskie z linia brzegowa 141 km. (od J. Żarnowieckiego do Sopotu)
- Gdańsk został Wolnym Miastem pod opieka Ligii Narodów,z rownymi prawami dla ludnosci niem. i polskiej
- na Warmii, Mazurach, Śląsku oraz na Spiszu i Orawie miały odbyc się plebiscyty (głosowanie ludności w jakiejś waznej sprawie, w ty wypadku przynależnosci do danego państwa)
13 4 13