Odpowiedzi

2009-11-11T23:47:30+01:00
Dyktator-był obdarzony pełnią władzy w chwili zagrożenia,wojny na czas 6 miesięcy-mógł nim zostać ktoś wyizolowany ze społeczeństwa

Konsulowie-mogli nimi zostać dowódcy armii,namiestnicy ważnych prowincji,którzy ukończyli 43 lata,zwoływali zgromadzenie ludowe i Senat,mieli inicjatywę ustawodawczą,karencja 1 rok,którzy otrzymywali nazwę danego konsula

Trybuni ludowi –mogli nimi być plebejusze czyli wolna ludność,byli nietykalni,obrońcy praw ludu,mieli prawo veta w stosunku do rozporządzeń Zgromadzenia,urzędników i senatu,prawo zwołania Zgromadzenia i inicjatywy ustawodawczej,dom trybuna musiał być zawsze otwarty,aby szukający schronienia mogli do niego wejść.

Senatorzy -mogli nimi zostać członkowie bogatych rodów,zamożni czyli szlachta,którzy z własnych pieniędzy finansowali prace publiczne-byli to urzędnicy,który zasiadał w senacie praktycznie dożywotnio według list cenzorów i odpowiedniego cenzusu majątkowego-kierował polityką zagraniczną,opiniował propozycje uchwał,udzielał rad urzędnikom,obsadzał namiestników w prowincjach.
18 3 18