Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-21T18:45:57+02:00
1. są to pary liczb, np. 1 i -1, 2 i -2, ½ i -½ itp.
2. to każdy ułamek zwykły który jest zapisany z kreską ułamkową
np. ¼, ½, ¾, ⅓, ⅔, ⅕, ⅖, ⅗, ⅘, ⅙, ⅚, ⅛, ⅜, ⅝, ⅞
3. liczby 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi ani złożonymi
[ bo liczba pierwsza to taka, która dzieli się przez 1 i samą siebie(tylko), a liczba złożona dzieli się przez 1, jakąś liczbę pierwszą i samą siebie ]
0 nie dzieli się przez siebie [nie możemy dzielić przez 0], a 1 dzieli się przez 1 i siebie, ale to jest ta sama liczba.
2 3 2