Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T20:57:20+01:00
Zastosowania stopów:
-zabezpieczenia innych metali przed korozją (są na nią odporne)
-budowa maszyn i innych sprzątów ( są trwałe, lekkie i można je stosować do wielu rzeczy)
2009-11-11T20:57:21+01:00
Siluminy podeutektyczne i eutektyczne charakteryzują się w stosunku do siluminów nadeutek-tycznych wyższymi właściwościami wytrzymałościowymi, większym wydłużeniem, jak również łatwiejszym procesem ich przetapiania i modyfikacji. Charakteryzują się dobrą lejnością, doskona-łym wypełnieniem formy, małym skurczem podczas krzepnięcia oraz skoncentrowana jamą usadowa W miarę zmniejszania się zawartości Si i równoczesnego wzrostu zakresu temperatur krzepnię-cia, w siluminach podeutektycznych uwidacznia się skłonność do powstania porowatości skurczowej oraz zmniejszenie lejności stopu.
Odlewnicze stopy Al-Si są chętnie stosowane na odlewy części maszyn, do budowy aparatury chemicznej, do produkcji wyrobów galanteryjnych. Największym jednak odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny, gdyż stopy te stanowią jeden z podstawowych materiałów w budowie silników spa-linowych.
2.1.2. Stopy aluminium do przeróbki