Odpowiedzi

2009-11-11T21:35:13+01:00
Wzor na dl odcinka
IABI=√[(xb-xa)²+(yb-ya)²] wszystko podjednym pierwiastkiem
A=(-2,3)=(xa,ya) oraz B=(4,6)=(xb,yb)
IABI=√[(4+2)²+(6-3)²] =√[36+9]=√45=3√5
2009-11-11T21:57:26+01:00
AB= (4+2)do kwadratu +(6-3) do kwadratu i całość pod pierwiastkiem
AB=36+9 pod pierwiastkiem

pierwiastek z 45=9 razy 5= 3pierwiastki z 5