Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:11:31+01:00
| - to oznacza strzałke w dol,

AgNo₃+NaCl-> AgCl | + NaNO₃
Ag⁺ + Cl⁻-> AgCl|

Ba²⁺ + SO²₄⁻ -> BaSO₄|

Cu²⁺+ 2OH⁻ -> Cu(OH)₂|1 5 1