Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T21:21:57+01:00
Monarchia - forma rządów, bądź ustrój polityczny sprawowany przez jedną osobę, monarchę ( króla ); władza zazwyczaj jest dziedziczna.

feudalna - ustrój, gdzie panuje system feudalny, czyli pan posiadający ziemię przekazywał ją swojemu wasalowi, ten zaś swojemu wasalowi; panowała zasada "wasal mojego wasala nie jest moim wasalem".

absolutna - inaczej absolutyzm; system, w którym władca skupiał w swoim ręku władzę sądowniczą, wykonawczą oraz ustawodawczą

parlamentarna - uprawnienia władcze należą do parlamentu wybranego w wyborach, władza monarchy jest symboliczna;

republika - res publica czyli rzecz publiczna; władzę sprawuje organ, który został wybrany w wyborach, na określony ustawowo czas.

demokratyczna - ustrój, w którym władzę stanowią obywatele ( większość przy zachowaniu praw mniejszości ); nie jest ustrojem idealnym, ale nie ma lepszego;

prezydencka - system, w którym połączone są funkcje prezydenta i szefa rządu; jest wyłaniany na drodze wyborów; przykładem takiego ustroju są Stany Zjednoczone

dyktatura - w Starożytnym Rzymie była to forma rządów oparta na sprawowaniu władzy przez jedną osobę, która posiadała wszelkie uprawnienia; w obecnych czasach: władza należy do jednostki lub bardzo wąskiej grupy ludzi, których nie wybrano w wyborach powszechnych;

anarchia - ukonstytuowana władza nie istnieje; brak wodza = chaos.
4 3 4