Odpowiedzi

2009-11-12T00:25:34+01:00
1 liczba:15,5% z 5200=0,155×5200=806 ,2liczba:[5200-806]:2=2197 3liczba:x ,czwarta y piąta:z, 9/18:11/36=1/2×36/11=18/11 teraz tak:x:y=18:11→x=18:11y[trzecia liczba tyle wynosi ,dalej:1,2:4,5=4/15 czyli z:18/11y=4:15→15z=72/11y→z=72/11y×1/15=72/165y[piata liczba] teraz liczymy:806+2197+18/11y+y+72/165y=5200→270/165y+165/165y+72/165y=2197→507/165y=2197→y=2197×165/507=715 [czwarta liczba] liczę te trzecią:18/11y=18/11×715=1170 teraz liczę piata:72/165y=72/165×715=312 teraz sprawdzimy moje nocne liczenie:806+2197+1170+715+312=5200-pozdrawiam [te liczby w ostatniej linijce to kolejne liczby]
1 5 1